Un espai intermitent de reflexions irreflexives i curiositats diverses,
sense cap més intenció que matar l'estona... si es deixa

1 de novembre de 2009

Tots els colors del roig, visca, visca diuen tots...

Una passetjada pel Montseny pels vols del Morou, tot vivint tots els colors del roig...