Un espai intermitent de reflexions irreflexives i curiositats diverses,
sense cap més intenció que matar l'estona... si es deixa

7 de setembre de 2011

Salt -multi- generacional

Quatre generacions, i moltes històries viscudes i per vindre, separen aquestes belles velles i novelles mans...