Un espai intermitent de reflexions irreflexives i curiositats diverses,
sense cap més intenció que matar l'estona... si es deixa

7 de novembre de 2010

Sitges octubre 2010

Visions disperses d'una passetjada sitgetana a la llum d'octubre.