Un espai intermitent de reflexions irreflexives i curiositats diverses,
sense cap més intenció que matar l'estona... si es deixa

28 de setembre de 2009

Every great truth begins as a blasphemy.


Cita de George Bernard Shaw, perquè respectar algú no implica no ser-ne crític, el dia 30 de setembre, Dia Mundial de la Blasfèmia...
Tot recordant Gal·lileu i Gaietà Ripoll i Pla -últim condemnat per la Inquisició- o els impulsors de malaties de transmissió i represió sexual o... les caricatures mahometàniques o els autobusos que no circulen en Shabbat ... per no parlar d'altres escura-butxaques, censors polonils o escriptors de lleis i altres regulacions divines.
Per dir-los ben alt que no són ningú per dir-me com he de pensar i viure.