Un espai intermitent de reflexions irreflexives i curiositats diverses,
sense cap més intenció que matar l'estona... si es deixa

11 de juny de 2009

La força de les armes i l'erosió marina

contra el fusell del 39, deriva litoral a la Pixerota